Stichting  MCI-NL
Iberische dressuur Masters

Aanvraag pas

U kunt dit formulier uitprinten en ingevuld mailen naar info@mci-nl.club. U krijgt de pas zo snel mogelijk op uw huisadres toegestuurd. Tegelijkertijd ontvangt u de nota ter hoogte van € 45,- voor elk kalenderjaar. U krijgt hiervoor korting op MCI-NL wedstrijden en clinics, u ontvangt 3 keer per jaar een nieuwsbrief en aan het einde van het jaar een prachtig uitgebreid naslag jaarboekje.

Deelnemerspas Basis dressuur

Heeft u de MCI- pas ontvangen dan kunt u zich inschrijven voor één van de kwalificatiewedstrijden. Inschrijven doet u via de organisatie van de wedstrijd via mijnknhs.nl, startlijsten.nl of door een mail de sturen naar de organisatie van de betreffende wedstrijd. Daarnaast verzoeken wij u uw inschrijving per mail te melden aan info@mci-nl.club. In dat geval streven wij ernaar dat er altijd iemand namens MCI-NL aanwezig is tijdens de wedstrijd.

Deelnemerspas Subtop

Rijdt u ZZ-zwaar of hoger dan is een aanvraagformulier en een protocol met een minimaal behaald resultaat van 60,0% voldoende om uitgenodigd te worden om deel te nemen aan het Nationale kampioenschap MCI. Scan uw protocol (of maak een foto ervan) en stuur deze samen met het ingevulde aanvraagformulier aan info@mci-nl.club.

Deelnemerspas WE, Working Equitation

Ook WE ruiters zijn van harte welkom om deel te nemen aan het NK MCI. De oefeningen van de  dressuur in de WE komen sterk overeen met de MCI proeven. Daarom hanteert MCI NL een aparte regeling voor deze groep ruiters.  Vanaf de WE1 kunt u zich kwalificeren door het inzenden  van een protocol wat in het betreffende kalenderjaar gereden is. In de categorieën WE1, 2 en 3 dient u een protocol van 62% of hoger te overleggen en in de categorie WE4 is een protocol van 60% of hoger vereist.  Vult in dat geval  het aanvraagformulier in en scan uw protocol (of maak een foto ervan) en mail deze aan info@mci-nl.club.