Stichting  MCI-NL 
Iberische Dressuur Masters

De Lustitano - PSL

De Lusitano is Portugees

De Lusitano is een Portugees paard dat behoort tot de barokke paardenrassen. Dat betekent dat de bouw van het paard overeenkomt met wat men in Europa rond de zestiende en zeventiende eeuw als wenselijk beschouwde. De Lusitano is naar Nederlandse maatstaven een compact paard. De normale stokmaat varieert tussen de 155 en 165 centimeter. De Lusitano is gespierd met een gewelfde hals en dichtbehaarde manen en staart. Zijn barokke uitstraling houdt in dat het profiel van het paard, vanaf de zijkant gezien, eerder past in een vierkant dan in een rechthoek. De Lusitano is dapper, behendig en mensgericht. Dat maakt het een uiterst veelzijdig paard voor werk en sport.

Afkomst

Op internet en in paardenboeken kunt u afstammingsverhalen lezen die lijken te suggereren dat Lusitano gelijke paarden al voor de jaartelling dienst deden in de legers van veldheren als Hannibal. Dat is een romantische gedachte want de details over de paardenfokkerij gedurende ruim twintig eeuwen ontbreken helaas. De Portugese geschiedenis tussen 200 en 700 na Christus is sowieso een vaag schemergebied. Feit is dat het Iberisch schiereiland, waar Spanje en Portugal samen deel van uitmaken, al vroeg bekend staat om de kwaliteit van zijn voorgebrachte paarden en dat rond het jaar 1600 een aansprekend Iberisch paardentype is ontstaan dat men vaak aanduidt met de herkenbare naam Andalusiër. Iberische paarden zijn door Europa heen herhaaldelijk gebruikt om foklijnen van andere paardenrassen te verbeteren.

Voor meer informatie over de Lusitano kunt u contact op met "De Lusitano Vrienden"  http://www.lusitanovrienden.com/