Stichting  MCI-NL 
Iberische Dressuur Masters

Lidmaatschap


Wat houd het Lidmaatschap in:
indien u lid wordt van de Iberische dressuur masters krijgt u korting op uw inschrijving bij door ons georganiseerde clinics en wedstrijden, krijgt u voorrang op de inschrijving voor het NK, houden wij u via email op de hoogte  en ontvangt u ieder jaar een magazine met alle mooie momenten, uitslagen en verhalen van het afgelopen jaar.

Kosten lidmaatschap:


Deelnemend Lid: € 45,-
Gezinslid: € 80,-
Lid buitenland: € 80
De contributie wordt geheven per kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch
verlengd.

Wilt u zich aanmelden als lid van MCI-NL? neem dan contact op via onderstaand
inschrijfformulier.  Deze kunt u vervolgens mailen naar info@mci-nl.club 
Wil je het lidmaatschap beëindigen, stuur dan een e-mail naar info@mci-nl.club. Opzegging van het
lidmaatschap kan alleen geschieden tegen het einde van een boekjaar voor 1 december van dat jaar
via de mail.

t.n.v. Stichting MCI-NL
NL 89 ABNA 0813523893


 

orange army ek 2022
orange army ek 2022
stallen ek
stallen ek
openingsceremonie
openingsceremonie
hester ek
hester ek
Hester goud
Hester goud